PRP Terapisi

prp terapisi dr kamil teker kaniniz ile genclesme nasil yapilir                PRP TERAPİ

PRP (Platelet Rich Plasma) Terapisi Nedir ?

PRP (Platelet Rich Plasma ) Trombositten Zengin Plasma adı verilen tedavi yönteminin  kısaltılmış

Şeklidir.PRP, Zenginleştirilmiş bit trpmbosit kaynağı olarak , doku ve kemik iyileşmesini stimüle eden bir çok büyüme faktörlerini ve sitokinleri içerir.

Platelet Rich Plasma  Tarihi Perspektif :

PRP Terapisinin birçok alanda kullanımıyla ilgili oldukça fazla miktarda yayın vardır.İlk yayın 1987 yılında M.Ferrari tarafından Açık Kalp ameliyatı sırasında yapılan uygulama ile ilgili yapılmıştır (1). Şu an NCBI(PUBMED)’te PRP uygulamasının Ortopedi, Spor Hekimliği,Dişçilik, Otolarengoloji,Beyin Cerrahi , Oftalmaloji, Üroloji, Kozmetik Uygulamalar, Estetil Cerrahi ve yara iyileşmesi gibi çok geniş alanlarda kullanılmayla ilgili yaklaşık 5.200 yayın bulunmaktadır.

PRP uygulamasının popüleritesi, Cerrahi uygulamalara, doğal ve güvenli bir alternatif olamsından dolayı sürekli artmaktadır. Son yıllarda da yapılan Bilimsel Araştırmalar Teknolojideki gelişme turombositleri  karşı yeni bir bakış açısı getirmiştir.

Yapılan Klinik çalışmalar trombositlerin yara iyileşmesi, tendon ve kas yırtılmaları, enflamasyon ve enfeksiyon üzerinde etkili olan büyüme faktörleri ve sitokinler  açısından oldukça zengin olduklarını göstermiştir.

Son yapılan çalışmalar trombositlerin ayrıca, makrofajlar, osteoblastlar ve mezenkimal kök hücreler gibi sadece dejenere ve nekroze olmuş dokuların elimine edilmesinden değil , yeni doku oluşumundan ve doku iyileşmesinden sorumlu hücreleri aktive eden bioaktif proteinler salgıladığını göstermiştir.

PRP Terapisinin Ortopedistlerin tarafından Tendinopati de kullanımı 1990 yılların başında başlamıştır. Bu  sıralarda uygulama yapan Hekimlerin büyük çoğunluğu Proloterapi eğitimi almış hekimlerden oluşmaktaydı. PRP Terapisinin popülaritesi, hekimelrin hastaların kendilerinden elde edilen büyüme faktörlerin etkisinin görmeleriyle hızla artmıştır. Proloterapi’ye göre daha karmaşık prosedürleri olan ve özel ekipmanlar gerektiren PRP Terapisi , daha az seans gerektirmesi ve daha etkin sonuçlarıyla daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. PRP Terapinin genel uygulama koşullarıyla ilgili Dünya üzerinde henüz bir konsensüs oluşmamıştır.

PRP uygulama tekniği,enjeksiyon sayısı , enjeksiyon aralığı ,trombositlerin  sayısı, trombositlerin konsantrasyon oranı,beyaz kan hücreleri içerip içermemesi , dışarıdan aktivasyonun gerekli olup olmadığı gibi konularda tam bir

Tanım olarak bir plazmanın PRP olarak adlandırabilmesi için tam kandan daha yüksek konsantrasyonda trombosit içermesi gerekmektedir. Bununla birlikte yuksek konsantirasyonda trombosit tanımı çok geniş bir anlamı içermekte ve değişik varyasyonlardaki PRP ürünlerini tanımlamak için yeterli olmamaktır.

Etkin bir PRP Terapisini tanımlamak için birçok daha farklı parametrenin dikkate alınması gerekmektedir;

 • Tam kandaki trombosit sayısına göre trombosit konsantrasyonunun kaç kat arttığı.
 • Beyaz kan hücrelerini içerip içermediği.
 • Antikoagülan kullanılıp kullanılmadığı.
 • Trambositlerin dışarıdan aktive edilip edilmediği.

Gözönüne alınması gereken ilk parametre trombositlerin sayısıdır.PRP de elde edebileceğiniz trombosit sayısı hastanın tam kan trombosit sayısıyla doğru orantılıdır.

PRP Kitleri genel olarak ikiye ayrılabilir;

Düşük Konsantrasyonlu Kitler: Tam kandaki trombosit miktarına göre 2,5-3 kat fazla trombosit konsantrasyonu elde edebilen kitler.(Tek Santrifüj elde edilen , genelde laboratuar tüpü görünümündeki ve özle ayırıcı jel içeren kitler )

Yüksek Konsantrasyonlu Kitler: Tam kandaki trombosit miktarına göre 5-9 kat fazla trombosit konsantrasyonu elde edilen kitler (Çift Santrifüj yoöntemini kullanan ve genelde mekanik olarak ayrıştırma ve zenginleştirme yapan kitler)

Daha yüksek trombosit konsantrasyonu ile daha fazla büyüme faktörü elde etmek ve daha iyi klinik sonuç almak daha olası gözükmektedir.

İkinci Parametre elde edilen PRP’nin Beyaz kan hücreleri içerip içermediğidir.Beyaz kan hücrelerini de içeren PRP uygulamaları, içermeyen PRP uygulamalarından daha farklı bir biyolojik aktiveye sahiptir.

Düşük konsantrasyonlu PRP kitleri , tam kanı iki farklı komponente ayrıştırırlar; Kırmızı kan hücreleri ve içeriğinde trombositleri de barındıran plazma.

Yüksek konsantrasyonlu PRP kitleri ise tam kanı üç farklı komponente ayrıştırır;Kırmızı kan hücreleri, içerdiğinde trombositleride barındıran plazma ve BUFFY COAT. Bufft Coat, Trombositleri ve Beyaz Kan Hücrelerini içerir.

Buffy Coat Nedir ?

Buffy Coat, iyileşme sürecini optimize eden hücreleri ve proteinleri içeren zengin bir kaynaktır.

Bunlar;

 • Büyüme Faktörleri
 • Trombositler
 • Beyaz Kan Hücreleri Sitokitler ve Adhezyon Molekülleri
 • CD34+ Hücreleri

Bir PRP Terapisinin etkili olabilmesi için bazı şartlar taşıması gerektirdiği klinik çalışmalarda gösterilmiştir.Bu şartlar ; Hücre migrasyonu için scaffold (Kolajen Yapı İskeleti) içermesi, Kemiğe veya yumuşak dokuya dönüşebilen progenitor hücreler içermesi ve tamir ve yenide yapılanma sürecini modüle edecek sinyal proteinlerini içermesidir. Bu bahsedilen anahtar hücreler ‘’Buffy Coat’’ katmanında bulunmaktadır.

PRP’nin Dışarıdan Aktivasyonu

Elde edilen PRP’nin enjeksiyon öncesi aktive edilip edilmemesi göz önüne alınması gereken bir diğer parametredir. PRP; Trombosit, Kalsiyum, Glukonat, Kalsiyum Klorit veya Mekanik Travma ile dışardan aktive edilebilir.

PRP bir kez aktive edildi mi , hızla plazmayı katılaştıran ve fibrin pıhtı veya membran oluşturan bir fibrin yapı oluşma başlar. Eğer PRP çok güçlü aktive edilirse oluşan Fibrin Yapı dengesiz ve unstabil olur.

Eğer PRP daha fizyolojik bir şekilde aktive edilirse, Büyüme faktörlerini ve hücreleri tetramoleküler yapıda daha stabil bir şekilde arttıran bir yapı oluşur (4).

Bu tip bir PRP daha çok Cerrahi uygulamalarında tercih edilir. Yumuşak doku enjeksiyonlarında fibrin yapısı yoğun olan PRP, çok fazla tercih edilmez.

PRP’nin aktivasyonu Büyüme Hücrelerinin çok hızlı bir biçimde salgılanmasına neden olur.

Büyüme Faktörlerinin %90’ı 10 dakika içinde salgılanır.Büyüme faktörlerinin büyük kısmı çok kısa yarılanma ömürlerine sahiptir,bu nedenle enjeksiyondan hemen önce aktive edilmeleri büyük önem taşır.

Ayrıca büyüme faktörlerinin değişken ve kısa yarı ömürlü olamaları, PRP uygulamasından elde edilecek sonuçların, aktivasyondan ne kadar kısa süre sonra enjekte edidiğine bağlı olarak değişkenlik göstermesine neden olur.

PRP Kitlerinin büyük çoğunluğu bu nedenlerden dolayı dışardan aktivasyonu tercih etmez.

Aktive edilmemiş PRP enjeksiyonu, doku içerisinde çok daha fizyolojik bir aktivasyon oluşmasını sağlar.

Kolajen, doğal bir Trombosit aktivatörüdür. Dolayısıyla PRP yumuşak dokuya uygulanacağı zaman dışarıdan ayrıca aktive edilmesine gerek yoktur.

Trombositlerin istenmeyen aktivasyonunun engellenmesi için çoğu protokol PRP’nin çekilmesi için geniş delikli (22 G’dan daha büyük) iğneler önermektedir.

Uygulama alanında Trombositler bir kez aktive oldumu, yaklaşık 9 gün sürecek olan enflamatuar yanıtı başlatan, büyüme faktörlerini salgılamaya başlarlar(5). Ardından enjeksiyon bölgesinde, birkaç hafta sürecek olan iyileşmenin proliferatif fazını başlatacak Fibroblastlar birikmeye başlarlar. Daha sonra Fibroblastlar tarafından tetiklenen Kolajen Matrix’in remodelingi başlar.

Bu remodeling fazı yaklaşık 6 ay sürecek olan kalıcı doku oluşumuna öncülük eder (6).

Platelet Rich Plazma Endikasyonları;

 • Anti-Ageing uygulamaları
 • Kırışıklar ve Cilt Yenileme
 • Saç Ekimi ve Saç Dökülmesi
 • Yanık Tedavisi
 • Yara Tedavisi
 • Spor yaralanmaları (tendonapati,tendon yırtıkları, kıkırdak hasarları vb..)
 • Osteoattrit
 • Diş uygulamaları

Kontrendikasyonkarı;

 • Düşük Trombosit seviyesi
 • Uygulama Bölegesinde aktif infeksiyon.
 • Trombosit Disfonksiyon Sendromu
 • Sepsis

Platelet Rich Plasma:Protokol, Tekniler ve Güvenlik Uyarıları

Genel olarak bakıldığında PRP uygulaması için bir hekim ve diğer proseslerde yardımcı olacak bir yardımcı personel PRP terapisi için yeterlidir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

 • Fiziksel Muayenne ve BT,MR,USG ve Röntgen gibi görüntüleme yöntemleriyle tanı koyulmalıdır.
 • Hasta uygulama ile ilgili ve olası riskler konusunda bilgilendirilmeli ve onayı alınmalıdır.
 • Ugulama öncesi olası kontrendikasyonlar gözden geçirilmelidir.

PRP Hazırlanması:

 • Hastayı orurur veya uzanmış pozisyona getirin.
 • Kan alma işlemi sıransında aseptik prosedürlere uygun ve mutlaka tek kullanımlık steril malzemeler kullanın.
 • Mutlaka PRP elde etmek için geliştirilmiş özel kitleri kullanın.
 • Eğer aynı anda birkaç hasta için PRP hazırlanacaksa, santrifüjden önce kitlere mutlaka hasta isimlerini içeren etiketler yapıştırın. Böylece olası bir karışıklığın ve enfeksiyon riskinin önüne geçebilirsiniz:

PRP Uygulanması:

 • Hasta mutlaka ahat uygulama yapılacak ve sterilizasyona engel olmayacak bir şekilde oturtturumalı yatırılmalıdır.
 • PRP Uygulamasında kullanılacak olan tüm yardımcı malzeme(iğneler, şırıngalar gibi..) mutlaka hekimin kolaylıkla ulaşabileceği steril bir masa üzerinde bulundurulmalıdır.
 • Hastanın uygulama yapılacak bölgesi,aseptik bir alan oluşturacak şekilde temizlenmelidir.
 • Eğer uygulama Lokal Anestezik uygulanacaksa . uygulamadan yaklaşık yarım saat önce Anestezik krem uygulama bölgesine sürülmelidir.
 • Uygulama ,PRP elde edildikten sonra olabildiğince kısa süre içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Uygulama Sonrası:

 • Hasta uygulama sonrasında oluşabilecek kopilikasyonlar konusunda uyarılmalıdır.
 • Hastalar genellikle uygulanmadan sonraki 2-6 Haftalık süreçte komplikasyonları ve iyileşmeyi gözlemlemek için tekrar muayene edilmelidir.