Kök Hücre

kok hucre tedavisi dr kamil teker istanbulBüyüme Faktörleri ve Kök Hücre
Büyüme faktörleri hücresel büyüme, çoğalma ve hücresel farklılaşmada uyarıcı yeteneğe sahip doğal maddelerdir. Genellikle, protein ya da steroid hormon yapısındadırlar. Büyüme faktörleri çeşitli hücresel süreçlerin düzenlenmesinde önemlidir.
Büyüme faktörleri genellikle hücreler arası sinyal molekülleri olarak hareket ederler. Örneğin sitokinler ve hormonlar hedef hücre yüzeyindeki özgül reseptörlere bağlanarak etki ederler.
Genellikle hücre farklılaşması ve olgunlaşması desteklerlerken bu özellikleri farklı büyüme faktörleri arasında değişmektedir. Örneğin, Kemik morfogenetik proteinleri, kemik hücre farklılaşması teşvik ederken fibroblast büyüme faktörü ve vasküler endotelyal büyüme faktörü kan damarı farklılaşmasını uyarır (anjiyogenez).
Yapılanma ve bozulma süreçleri canlı hayatta olduğu sürece devam etmektedir. Hasara uğrayan bir doku veya organın yeniden yapılanması için bu yenileyici etkenler görev alır. Bu şuna benzetilebilir: bir bölgede deprem, sel vb. bir felaket olduğunu farz edelim. Yeniden ikamete açılabilmesi için bu bölgenin elektrik, su, kanalizasyon, yol vb. alt yapı hizmetlerinin organize bir planla başlatılması ve yapılması ve yeterli düzeyde yapılanmanın olduğu seviyede yapılanmanın sonlandırılması lazım. Bu büyüme faktörlerinin her biri bu yapılanma sürecini sevk ve idare eder. Hasarlı dokuya bu büyüme faktörlerini ve kanda dolaşan kök hücreyi verdiğimiz taktirde hasar en azında % 90’a yakın tamir edilebilir.

kök hücre drkamilteker.com

drkamilteker.com

Aşağıda kanda bulunan bazı büyüme faktörleri listelenmiştir:
•    Adrenomedullin (AM)
•    Anjiopoetin (Ang)
•    Otokrin motilite faktörü
•    Kemik morfogenetik protein (BMP)
•    Beyin-türevli nörotrofik faktör (BDNF)
•    Epidermal büyüme faktörü (EGF)
•    Eritropoietin (EPO)
•    Fibroblast büyüme faktörü (FGF)
•    Glial hücre hattı türevli nörotrofik faktör (GDNF)
•    Granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF)
•    Granülosit makrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF)
•    Büyüme farklılaşma faktörü-9 (GDF9)
•    Hepatosit büyüme faktörü (HGF)
•    Hepatoma-kaynaklı büyüme faktörü (HDGF)
•    İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF)
•    Göç-uyarıcı faktör
•    Miyostatin (GDF-8)
•    Sinir büyüme faktörü (NGF) ve diğer nörotrofinler
•    Trombosit kökenli büyüme faktörü (PDGF)
•    Trombopoetin (TPO)
•    Transforming growth faktör alfa (TGF-α)
•    Transforming growth faktör beta (TGF-β)
•    Tümör nekroz faktör alfa (TNF-α)
•    Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)
•    Plasental büyüme faktörü (PlGF)

kök hücre drkamilteker.com

drkamilteker.com

Büyüme faktörleri bütün yumuşak doku yaralanmalarında, kemik doku hasarlarında, sinir dokusu ezilmelerinde ve bu dokuların işlev bozukluğuna bağlı klinik tablolarda çok başarılı kullanılabilir. Aşağıda bazı rahatsızlıkları örnek olarak verilebilir:
–    Migren, baş dönmesi, kulakta uğultu – çınlama,
–    Boyun fıtığı, boyun ağrısı, boyunda kireçlenme,
–    Sırtta fıtık, sırt ağrısı, göğüs ağrısı,
–    Bel fıtığı, bel kayması, belde kireçlenme,
–    Kalça kireçlenmesi, aseptik nekroz, doğuştan kalça çıkığı,
–    Diz kireçlenmesi, menisküs yırtığı, çapraz bağ kopmaları,
–    Omuz ve el bileğinin bütün rahatsızlıkları: kireçlenme, kas yırtığı, bağ kopması. vb.

kök hücre drkamilteker.com

drkamilteker.com