Kayropraktik

KAYROPRAKTİK TEDAVİ

 

Yunanca kökenli olan kayropraktik kelimesi (chiro: el, practic: pratik) el ile yapılan uygulamalar anlamındadır. Kayropraktik, manipülasyon teknikleri ile sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi bozuklarının tedavisi üzerine odaklı cerrahi olmayan tedaviye adanmış bir sağlık mesleğidir. Kayropraktik manipülasyon, eklemlerin anormal hareket açıklıklarını düzeltmek yada normal düzlemsel hareketi bozulmuş omurların hareket kusurlarını gidermek için elle uygulanan manevralar olarak ifade edilir. Omurlarda oluşan, sinir ve hareketi etkileyebilen eksen bozukluklarına “sublüksasyon” adı veriliyor. Kayropraktik hekimleri omurga, kalça ve ilgili eklemlerdeki sublüksasyonları omurga manipülasyonları ile düzelterek tedavi ediyor.

hvla_l2_e_sr_rr_short

drkamilteker.com

 

Kayropraktik manipülasyonun amacı;

Omurganın (vertebraların ) normal diziliminin bozulması sonucu rahatsızlıklar oluşur. Bu bozukluğun manuel olarak düzeltimesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir.

Eklemdeki hizalanma bozuklukları eklem içi ve çevresinde yüksek gerilim ve sürtünmede artışa sebep olur. Eklem çevresindeki yüksek gerilim ve sürtünmede artış duyu ve hareket işlevlerini sağlayan sinir dalları ve alıcıların görevlerinde yetersizlik veya kesintiye yol açar. Eklem çevresinde kan dolaşımı ve lenfatik dolaşım yetmezlik seviyesine geriler. Sinir duyusunun doku ve organlar üzerindeki geliştirici ve yenileyici etkisi azaldıkça dokuda kireçlenme gelişir.

hvla_fibula_anterior

drkamilteker.com

Kayropraktik maniplasyon ile eklemdeki hizalanma kusuru normal düzene getirilir. Bu sayede eklemin  hareket aralığını normal sınırlara kavuşturmak, eklem çevresindeki yüksek gerilim ve sürtünmedeki artışın normal seviyeye inmesini sağlamaktadır. Sinir dalları ve alıcıların normal duyu ve motor fonksiyonlarını tam ve eksiksiz yapması ile eklem içi ve çevresindeki kan dolaşımı ve lenfatik dolaşım yeterli düzeye gelir. Doku ve organ üzerindeki sinir dallarının geliştirici ve yenileyici etkisi ile eklem kireçlenmesi yavaş yavaş iyileşir. Omurgada omurlar arası eklem çevresindeki basınç azaldıkça diskler üzerindeki yük azalır. Disk üzerindeki yük azalınca disk fıtığı küçülür. Fıtık kesesinin spinal sinirin kökleri üzerinde yaptığı basınç ortadan kalkar. Fıtığa bağlı hissedilen ağrı, uyuşukluk, yanma ve kuvvetsizlik gibi şikayetler yavaş yavaş kaybolur.

hvla_talus_posterior

drkamilteker.com

.

Genel olarak,sinir dalı ilgili organa hayat verir.

hvla_talus_anterior

drkamilteker.com

 

Tedavi sürecinde kullanılan yöntemler;

 • Manipülasyon
 • Mobilizasyon
 • Kayropratik Egzersizler
hvla_t6_f_sr_rr

drkamilteker.com

Kayropraik manipülasyonun organizma üzerindeki etkileri

 • Eklemin üç düzlemde normal açıklığının arttırılması ve eklem kökenli ağrının ortadan kaldırılması
 • Deride ağrı tolerans düzeyinin artması
 • Paraspinal kasta basınca bağlı ağrı toleransının artması
 • Kasın elektriksel aktivitesinin düzenlenmesi ve gerilimin azaltılması
 • Melatonin salgılanmasında artış; melatonin beyindeki epifiz bezi tarafından salgılanır ve diğer hormonların salgılanmasını düzenler. Sirkadiyen ritmi (insanların uykuya dalmasını ve uykudan uyanmasını belirlemektedir. 24 saat döngüsü) sürdürmeye yardımcı olmaktadır.
 • Plazma beta endorfin seviyelerini artırır. Endorfinler vücudun doğal ağrı kesicileridir.
hvla_l4_n_sl_rr

drkamilteker.com

Tedavinin başlanmasıyla birlikte, ilk aşamada hasta rahatlama ve hafifleme hissediyor. Aynı zamanda beldeki veya boyundaki ağrılarda azalma görülüyor. İkinci aşamada omurganın biyomekaniği zamanla değişiyor. Üçüncü aşamada ise hasta stabilize olduktan sonra omurgası zaman zaman kontrol ediliyor. Böylece hasta daha sağlıklı yaşıyor ve yaşam kalitesi de yükseliyor.

İnsan organizmasının kendi sağlığını koruyabileceği gerçeğinden yola çıkan bu tedavi, insan vücudunu bütünsel olarak ele alıyor.

 

Sinir sistemi beyinden başlar ve vücuda dağılmadan önce omurgadan geçer. Bu iletişim ağı, uyku, sindirim ve bağışıklık sistemi, fiziksel koordinasyon sağlama gibi fonksiyonları kontrol ediyor. Omurganın doğal yapısında olmayan bir eğrilik veya şekil bozukluğu beyin ile vücut arasındaki iletişim ağındaki kopukluğa neden oluyor.

Kayroprakti tedavisinin etkili olabilmesi doğru teşhisten başlar. Kayropraktik; akut kırık, spinal kord tümörü ve enfeksiyondan kaynaklanmayan hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Özellikle bel, boyun, sırt ağrıları ve sinir sistemi ile ilgili olduğu için stresten kaynaklanan sorunlar. Ayrıca ayak, diz, omuz ve diğer eklem hastalıklarına sahip kişiler de kayropraktik uygulamasından yarar görüyor. ABD’de ve Avrupa’da hastaların kayropraktik hekimine özellikle bel ve boyun ağrıları için gittiği görülüyor. Kayropraktik uygulamasından 1 aylık -100 yaş arasındaki insanlar yararlanıyor.

Tedavinin en önemli kısımlarını manipülatif tedavi ve spinal düzeltme oluşturuyor. Tedavi ayrıca, rehabilite edici egzersizleri, destekleyici ve yardımcı tedbirleri, hasta eğitimini ve danışmanlığını da içeriyor.

Uygulamanın herhangi bir yan etkisi oluyor mu? Tedavilerden sonra en sık görülen yan etki, tedavi yerindeki 12-24 saat arası süren geçici sızlama oluyor.

Kayropraktik uygulamalar ile aşağıdaki rahatsızlıklar iyileştirilebilir:

 • Bel ağrısı, bel fıtığı, belde düzleşme,
 • Astım
 • Skolyoz, kifoz,
 • Osteoartrit
 • Orta ve alt sırt ağrısı, Göğüs ağrısı,
 • Boyun ağrısı, boyunda düzleşme, boyun fıtığı
 • Kollarda ağrı; omuzda ağrı, donuk omuz, dirsekte ağrı, el bileğinde ağrı
 • Karpal tünel sendromu
 • Bacaklardaki ağrı; kalçada ağrı, Koksartroz, dizde ağrı, ayak bileğinde ağrı,
 • Oturakta (Kuyruk sokumu kemiğinde ) ağrı
 • Topuk dikeni,
 • Epikondilit, tendinit,
 • Migren
 • Uyku problemleri
 • Horlama, uyku apnesi,
 • Doğuştan olmayan, sonradan gelişen hiatal herniye bağlı reflü,
 • Kulakta çınlama, İşitme kaybı, Kulak problemlerine bağlı baş dönmesi
 • İdrar kaçırma,
 • Nörojen mesane,
 • Vajinismus,
 • İktidarsızlık,
 • Kronik kabızlık, İrritabl Barsak Sendromu,