Skolyoz

Skolyoz,

Omurganın göğüs (thoracic) veya bel (lumbar) bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Tek başına olabileceği gibi, kifoz (arkadan öne doğru anormal bir eğrilik) ile beraber de görülebilir (Kifoskolyoz).

Hastalık kız çocuklarında çok daha sık görülür. Özellikle 30 dereceyi geçen skolyozlar adolesan kızlarda erkeklere oranla on kat fazla görülmektedir. Türkiye’de 2,5 milyon skolyoz hastası mevcuttur.

scoliosis-spine-counter-rotation

drkamilteker.com

Skolyoz çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Mesela spastik çocuklarda ya da çocukluk çağında felç geçirenlerde görülmektedir. Ancak sıklıkla karşılaşılan skolyozlar, daha çok 10’lu yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

skolyoz-708x408

drkamilteker.com

Skolyoz anne karnındaki etmenler nedeniyle ortaya çıkan ve doğuştan itibaren bulgu veren doğumsal (konjenital) skolyozlardır. Konjenital skolyoza ise gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, şeker hastalığı, bazı vitamin eksikliklerinin neden olduğu düşünülmektedir. Doğuştan olabilir (konjenital). Bu durum genellikle omurgadaki bir kusura veya birbirine kaynamış kaburgalara bağlıdır.

 • Polio (çocuk felci), beyin felci veya kas distrofisi (erimesi) gibi durumlara bağlı olarak kasların felci sonucunda oluşabilir.
 • İdiyopatik (nedeni bilinmeyen) olabilir. Daha önce düzgün olan bir omurgada, bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkabilir.
medtronic_scoliosis_congenital_450_298_801

drkamilteker.com

Bulguları

 • Omurganın yana doğru eğriliği
 • Omuz ve kalçaların simetrik durmaması
 • Birinci eğriliği karşılayıcı ikinci bir eğri varlığı
 • Sırt ve/veya bel ağrısı
 • Yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Bir omzun (sağ-sol) öne ilerlemesi
 • Bir omuzun diğerine göre yukarıda görünmesi

Testler

Fizik muayene sırasında, hasta öne doğru eğildiğinde eğrilik daha belirgin gözükür. Farklı pozisyonlarda omurga röntgenleri ve skolyozometre (omurganın eğrilik miktarını ölçen bir alet) ölçümleri ile skolyozun miktarını belirleyebilmek için yapılabilecek testlerdir.

Türleri

Skolyoz hastalığı üç sınıfa ayrılır. Bunlar;

 • Non strüktürel
 • Geçici strüktürel
 • Strüktürel skolyozdur.
00-ironmanback_cadvtrain

drkamilteker.com

Dr. Kamil Teker Yöntemi ve Skolyoz

Omurga omur adını verdiğimiz kemiklerin üst üste dizilmesinden meydana gelir. Bir fermuarın dişlileri gibi birbirinin üzerinde bir kilit mekanizmasından oluşan faset eklemlerinin her eylemde harekete belli sınırlar içinde kalmak koşulu ile müsaade etmesi gerekir.

img_0780

drkamilteker.com

Blokaj nedeniyle etkilene omurga segmentin esneklik ve uyum yeteneği kireçlenme ilerledikçe kitlenme nedeniyle çalışamaz duruma gelir. Postural (duruş) dengeyi desteklemek için omurganın farklı bölgeleri hatayı kompanse (telafi) etmeye çalışır. Omurganın bu anormal duruma adapte olması ile birlikte omurganın akordu bozulur. Zamanla omurganın üç boyutlu normal esnek duruşu negatif yönde etkilenir. Omurga normal olmayan dizilim ile kas iskelet sistemini olumsuz etkiler. Yeni şekillenme ile omurgada kamburluk (kifoz) veya skolyoz gözlenebilir.

Omurgada vertebralar arası esnek hareketi travmalar sıklıkla bozabilmektedir. Özellikle düşme gibi kazalarda omurgada subluksasyonlar (çıkık) gelişebilmektedir. Aileler bu travmaları fark etmeyebilir veya ihmal edebilmektedir. Omurga muayenesi konusunda deneyimsiz doktorlar tarafından omurgadaki subluksasyonun tespit edilememesi de maalesef söz konusudur.

Bunun yanında postural sistemi etkileyen dış alıcılar (ekstero reseptörler) olan göz, çene eklemi, deri ve ayak tabanı arasındaki uyumu etkileyen hatalar da omurganın mekanik işlevlerini bozabilmektedir.

skoliosis

drkamilteker.com

Dr. Kamil Teker Yöntemi (DKTY), posturolojik muayene ile bedenin duruş bozuklukları tespit edilir. Postural dengeyi belirleyen göz, çene eklemi, deri ve ayak tabanı uyumlarını bozan etkenler saptanır. Uygun tedavi yöntemleri ile postural denge düzenlenir.

Omurgadaki kayma ve hizalanma kusurları manuel terapi (kayropraktik, osteopati, myofasyal gevşeme teknikleri, kas enerji teknikleri vb.) ile omurga normal çalışma düzenine kavuşturulur.

img_0778

drkamilteker.com

Yenileyici enjeksiyon tedavisi ile yumuşak dokudaki sertlik ve kireçlenme iyileştirilir. Sağlam ve esnek ligamentler sayesinde omurga dengeli ve dayanıklı durumda çalışır.

drkamilteker.com

Omurga çevresi yumuşak dokudaki esnekliğin normalleşmesi sayesinde yumuşak dokudaki direnç ve gerilim normal seviyeye geriler. Sinir duyusu ve sinir dalları kesintisiz ve verimli iletim sağlar. Beyin organ iletişimi tam ve kesintisiz devam ettiği sürece organ verimli çalışır. Hastalıklar önlenir.

preventing-scoliosis

drkamilteker.com

Dr. Kamil Teker Yöntemi skolyoz tedavisinde ameliyatsız, ilaçsız tedavi şansı sunmaktadır.

Doğuştan gelişen skolyoz dışındaki skolyoz rahatsızlığında ameliyat tedavisi gereksiz ve zararlıdır. Omurga biyo-mekanik esnekliğini bozan ve omurganın kireçlenmesini hızlandıran skolyoz ameliyatları yaşam kalitesini çok kötü bozmaktadır.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN SKOLYOZ AMELİYATLARI TERKEDİLMELİDİR.

skoliosis

drkamilteker.com