İşitme Kaybı

İşitme

İşitme veya duyma, canlıların etraflarında oluşan sesleri işitme organları vasıtasıyla algılamasıdır.

İşitmenin meydana gelişi

Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yolundan kulak zarına gelir ve kulak zarını titreştirir. Zarın titreşimleri kulak kemikcikleri tarafından kuvvetlendirilip oval pencereye iletilir. Oval penceredeki ses titreşimleri dalız içindeki sıvı ile salyangozdaki sıvıya geçer. Ses titreşimleri salyangozdaki sıvıdan işitme duyu hücrelerine oradan da sinirlere aktarılırlar. Sinirler tarafından alınan ses beyne iletilir ve işitme sağlanmış olur.

ic59fitme-kayc4b1plarc4b1

drkamilteker.com

Kusursuz bir insan kulağı 20-20.000 Hz arasındaki sesleri işitir. İnsan sesi yaklaşık olarak 500–3000 Hz arasındadır.

İşitme yolu

Kulak Kepçesi → dış kulak yolu → Kulak Zarı → Çekiç, Örs, Üzengi → Oval Pencere → Dalız → Salyangoz → İşitme Sinirleri → Beyindeki İşitme Merkezi

Kulak sağlığı

Östaki borusu ile ağızdan ve burundan giren mikroplar orta kulak iltihabı denen tehlikeli bir hastalığa yol açar. Kulakta çınlama, uğultu ve ağrı oluşturur. Kulak zarının delinmesine yol açabilir.

İşitme kaybını önlemek için çok gürültülü yerlerde uzun süre bulunulmamalı, kulak içi herhangi bir neden ile karıştırılmamalıdır. 80 dB üzerindeki seslere uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. 130 dB ve üzerindeki sesler kulaklarda fiziksel hasara neden olabilir.

netcevap2_clip_image002_0000-1

drkamilteker.com

Duyma kaybı

Duyma kaybıişitme kaybı veya sağırlık, sesleri algılama yetisindeki tam ya da kısmî bir azalmayı ifade eder. Birçok biyolojik ve çevresel etmene bağlı olarak gelişen duyma kaybı, ses algılama yetisine sahip bütün canlılarda ortaya çıkabilir.

Seslerin frekansını belirtmek için Hertz birimi kullanılır. Kusursuz bir insan kulağı 20-20.000 Hz arasındaki sesleri işitir. Örneğin insan sesinin frekansı 500–5000 Hz arasındadır.

Seslerin şiddeti ise desibel ile belirtilir. 80 dB üzerindeki seslere uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. 130 dB ve üzerindeki sesler kulaklarda fiziksel hasara neden olabilir. 80 dB’ye örnek olarak iş makinalarının çıkardığı gürültü, 130 dB’ye örnek olarak jet uçağı motoru örnek verilebilir.

kulakduyma

drkamilteker.com

Nedenleri

İnsanlarda işitme kaybının başlıca nedenleri şunlardır:

İletkenlik sorunları

  • Tıkanmış dış kulak kanalı (kulak kiri vs.)
  • Orta kulaktaki sıvı vehava basıncı problemleri (soğuk algınlığına bağlı barotravma )
  • Kemikçik (ossicle) ve eklem problemleri

Hassasiyet kaybı

  • Kulak salyangozundaki(koklea) tüylerin aşırı gürültüye maruz kalma, ileri yaş veya enfeksiyon nedeniyle hassasiyetini yitirmesi.

Presbikuzi

Presbikuzi; yaşa bağlı olarak gerçekleşen, özellikle yüksek frekanslardaki işitme kaybıdır. 60 yaşına kadar yaklaşık %5, 70 yaşına kadar yaklaşık %10 kayıp görülür.

Alkol ve ilaç

  • Aşırıalkol veya ilaç kullanımı

Hastalıklar

  • Menenjit
  • Kabakulak
drkamilteker.com

drkamilteker.com

 İşitmede Azalma, Duyma Kaybı ve Dr. Kamil Teker Yöntemi

İşitme bozukluğu, yaşın ilerlemesi ile beraber gelişen en sık kusurdur. Sıklığı nedeni ile yaşlılığın bir parçası olarak maalesef olağan kabul edilmektedir. Oysa temel sebep boynun kireçlenmesidir.

Sinir dalının sağlam, kulak iç yapısının normal gözlendiği bir durumda gelişen işitme bozukluğunun yegane tedavisi işitme cihazlarıdır. Oysa işitme bozukluğunun giderilmesi, yapısal aşınmanın onarılması mümkündür. Ne kadar erken başlanırsa o kadar kaliteli iyileşme sağlamak şansı vardır.

Dr. Kamil Teker Yöntemi (DKTY), posturolojik muayene ile bedenin duruş bozuk     lukları tespit edilir. Postural dengeyi belirleyen göz, çene eklemi, deri ve ayak tabanı uyumlarını bozan etkenler saptanır. Uygun tedavi yöntemleri ile postural denge düzenlenir.

Omurgadaki kayma ve hizalanma kusurları manuel terapi (kayropraktik, osteopati, myofasyal gevşeme teknikleri, kas enerji teknikleri vb.) ile omurga normal çalışma düzenine kavuşturulur.

Yenileyici enjeksiyon tedavisi ile yumuşak dokudaki sertlik ve kireçlenme iyileştirilir. Sağlam ve esnek ligamentler sayesinde omurga dengeli ve dayanıklı durumda çalışır.

the_hairs_in_the_ear

drkamilteker.com

Omurga çevresi yumuşak dokudaki esnekliğin normalleşmesi sayesinde yumuşak dokudaki direnç ve gerilim normal seviyeye geriler. Sinir duyusu ve sinir dalları üzerindeki mekanik baskı normal seviyeye iner. Sinir dallarındaki duyu iletimi kesintisiz ve verimli iletişim sağlar. Beyin organ iletişimi tam ve kesintisiz devam ettiği sürece organ verimli çalışır. Hastalıklar önlenir.

İşitme azlığı ve duyma kaybı tedavisinde Dr. Kamil Teker Yöntemi ile mükemmel klinik iyileşme sağlanabilmektedir.