Nörojen Mesane

NÖROJEN MESANE

İşeme fonksiyon bozukluğudur. İşeme hissinin olmaması ile tanımlanır. İdrar kesesinin çevresini saran basınca duyarlı reseptörlerin (alıcıların) işlev bozukluğu nedeniyle idrar kesesinin idrarla dolmasına rağmen kişide işeme hissinin uyanmaması ve işeme fonksiyonu sırasında idrar kesesinin yeterli kasılmaması sonucu idrarın bir kısmının daima idrar kesesinde kalması olarak tanımlanabilir.

İşeme fonksiyonu da kas ve sinir duyusu arasındaki yeterli ve işlevsel ilişkinin sonucu mümkündür. Sinir duyusunun çeşitli sebepler nedeniyle bozulmasına bağı olarak nörojen mesane gelişmektedir.

Biyomekanik problemlere bağlı olarak gelişen nörojen mesane kliniklerine manuel tıbbi bakım ile çözüm üretmek mümkündür. Biyomekanik problemler omurgadaki omurlar arasında kayma veya  hizalanma kusuru (vertebral subluksasyon)nedeniyle gelişebilir. Omurlar arasındaki hizalanma kusurlarının düzeltilmesi sonucu sinir dalları üzerindeki gerilim ortadan kaldırılabilir. Sinir dokusu üzerindeki basıncın yok edilmesi ile sinir duyusu tam ve eksiksiz fonksiyon görmeye başlayacaktır.

Tam ve düzenli işleyen sinir duyusu ve sinir dalları beyin ile organ arasındaki iletişimi sağlayarak organ işlev bozukluklarını engellemektedir.

NÖROJEN MESANE ve Dr. Kamil Teker Yöntemi,

Dr. Kamil Teker Yöntemi, nörojen mesane hastaları için sebebe yönelik yaklaşımı ile şifa verebilmektedir. Manuel terapi teknikleri ile omurga eklemleri arasındaki hizalanma kusurları düzeltilmekte ve yenileyici enjeksiyon tedavileri ile omurga ekleminin çevresindeki yumuşak doku yenilenmeye sevk edilmektedir.

Sinir dalının çevresindeki gerilim azaltılarak sinir dalının düzgün ve noksansız işlev görmesine olanak sağlanmaktadır. Sinir dalı mesaneyi aktif ve verimli çalıştırmak suretiyle işeme bozuklukları sonlanmaktadır.

Tedavi protokolü kürler halinde verilmektedir. Hastanın yaşına, hastalığının geçen süresine ve sorunun büyüklüğüne bağlı olarak tedavi yanıtı süresi değişmektedir. Ancak başarı mükemmeldir.