Güzellik ve Estetik

GÜZELLİK VE ESTETİK

Güzellik ve gençlik hayatın vazgeçilmez parçasıdır. Güzelliği devam ettirmek ve gençliği uzayabildiği kadar uzatıp yaşamak her canlının arzusudur. Ancak zaman ve yıpranma ile beraber yaşlanma süreci devam etmektedir.

Yaşlanmak derinin katmanlarındaki sinir duyusu işlevinin zayıflaması sonucu hücrelerin yeterli bakım ve destekten mahrum kalmasıdır. Sinir duyusunun zayıflaması veya tamamen kesilmesi hücrelerin bulunduğu çevrenin yozlaşmasına yol açar; çevre dokudaki biyokimyasal dengenin sağlanması için gerekli bağ dokusu yapı taşları yeterli üretilmez, hücre dışı sıvı eksilir ve hücrelerin büyüme – gelişme ihtiyacının karşılanmaması sonucu hücrelerin yavaş yavaş ölümü söz konusu olur. Süreç içinde deri hücre sayısı ve sıvı içeriği bakımından zayıflar. Deri sert ve kırılgan yapı kazanır. Fiziksel görünüm açısından deride İNCELME, KIRIŞIKLIK VE MATLIK gözlenir.

Yaşlanma sürecini belirleyen en önemli faktör deri dokusundaki sinir duyusunun zayıflamasıdır. Sinir duyusundaki zayıflamayı onarmak yenilenme sürecini başlatacaktır. Bu yenilenme sürecinde temel esas sinir duyusunun geliştirilmesi olmalıdır. Sararmış bir çiçeği yaşatmak için suyu yapraklara vermek etkili ve yeterli iyileşmeyi sağlayamaz. İyileşmek, kaliteli ve yeterli iyileşmek ancak çiçeğin köklerine yeterli doz ve sayıda verilecek can suyu ile mümkündür.

Akbaba, Kafa, Kuş Yırtıcı

drkamilteker.com

Bu nedenle anahtar sinir duyusunun geliştirilmesidir. Yeterli sayı ve dozda verilen destek tedavilerle derinin kanlanmasını düzenlenmek suretiyle deride etkili ve uzun süreli yenilenmeyi sağlamak yani diğer adıyla gençleşmek mümkündür.

Deriye sürülen makyaj ürünleri sadece saatler süren bir parlaklık ve pürüzsüzlük vermektedir.

Botoks uygulamaları sinir motor ve duyu fonksiyonlarını bozduğu için uzun vadede deri kalınlığı ve deri hücre sayısı üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Tekrarlayan botoks uygulamaları sonucu deri daha ince ve mat bir GÖRÜNÜM KAZANACAKTIR.

Deriye yapılacak dolgu uygulamaları kısa vadeli olarak görünüme iyilik ve güzellik katmaktadır. Altı ay gibi sürenin sonunda bu güzellik sona ermektedir.

Deriye yapılacak fibroblast uygulamaları deride eksilen ana hücreyi deriye eklemek suretiyle doğru bir tercihtir. Ancak sinir duyusunu iyileştirmediği için kısa vadeli sonuç sağlamaktadır. Bunun yanında tedavi seanslarının pahalı olması da cabasıdır.

drkamilteker.com

Dr. KAMİL TEKER YÖNTEMİ

Oysa Dr. KAMİL TEKER YÖNTEMİ tüm bu seçeneklerin çok üstünde çok ileri YENİLENME sağlayarak güzelliği ve gençliği desteklemektedir. Sinir duyusunu yenilemek, deri dokusunun kan dolaşımını arttırmak ve otonom sinir sistemindeki işlev zayıflığını onarmak suretiyle deri kalınlık ve parlaklık açısından kaliteli seviyeye kavuşturulabilir. Bu kalitenin adı gençleşmek ve güzelleşmek olarak tanımlanır.

Dr. KAMİL TEKER YÖNTEMİ ile omurga eklemlerinin doğru hizalanması sağlanır. Omurganın çevresindeki yumuşak doku rehabilite edilir; yumuşak dokunun direnci ve yoğunluğu normal seviyeye düşürülür.  Sinir dallarının üzerindeki normal olmayan gerilim ve basınç ortadan kaldırılır. Sinir duyusu eksiksiz ve verimli çalışmaya başlar. Yumuşak dokunun bütün elemanlarının  (kas, deri, fascia, ligament ve tendon vb.) kanlanması arttırılır ve yenilenmeye sevk edilir. Bu yenilenme süreci gençleşme ve güzelleşme olarak neticelenmektedir.

Hahn, Hayvan Portre, Kümes Hayvanları

drkamilteker.com

Güzellik ve gençlik tedavi protokolü seanslar halinde verilmektedir.

 Dr. KAMİL TEKER YÖNTEMİ ile kalıcı güzellik, sağlıklı beden ve kaliteli hayata kavuşabilirsiniz.