Gözyaşı azalması

GÖZ KURULUĞU,

Yaş ve kötü kullanımla beraber vücudumuz erken yaşlanmaktadır. Özellikle bu yaşlanma iskelet sistemini çevreleyen yumuşak doku elemanlarında ilerledikçe beyin-organ iletişimi bozulmakta ve hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Temelde altta yatan sebep omurga çevresindeki yumuşak doku sertliğinin artmasıdır. Vücudumuzdaki yumuşak doku elemanları kas, kas zarı (fasya), ligament ve deriden ibarettir. Kan damarları ve sinir dalları yumuşak doku içinden geçerek  her organa ve dokuya kadar uzanmaktadır.  Dokunun beslenmesi, gelişmesi ve korunması sağlanmaktadır.

Sinir duyusu ile beyin bağlantısı sağlanarak organın denetimi sağlanmaktadır.  Sinir duyusunun aksaması organın işlevlerini zamanla olumsuz yönde etkilemektedir.

Boyun omurlarından ilk üç tanesi arasından çıkan spinal sinirler kafa bölgesinin hareket ve duyu sinir ihtiyacını karşılamaktadır. Kafa bölgesinde bulunan kulak, burun, boğaz, göz, ağız ve dişler gibi yapıların sinir duyusu boynun ilk üç spinal siniri aracılığı sağlanmaktadır. Bu ilk üç spinal sinirin kafa tabanındaki kireçlenmeler nedeniyle yetersiz işlev görmesi duyu organlarının beslenmesi, yenilenmesi ve gelişmesi süreçlerini bozmaktadır.

Örneğin gözyaşı salgı üretimini yönlendiren sinir duyusunun bozulması nedeniyle gözyaşında azalma ve göz kuruluğu gelişebilmektedir. Süreç ilerledikçe gözde uçuşan örümcek ağı, görme keskinliğinde azalma ve nihayet sarı nokta hastalığı yerleşmektedir.

Göz Kuruluğu ve Dr. Kamil Teker Yöntemi

Dr. Kamil Teker Yöntemi (DKTY), posturolojik muayene ile bedenin duruş bozuklukları tespit edilir. Postural dengeyi belirleyen göz, çene eklemi, deri ve ayak tabanı uyumlarını bozan etkenler saptanır. Uygun tedavi yöntemleri ile postural denge düzenlenir.

Omurgadaki kayma ve hizalanma kusurları manuel terapi (kayropraktik, osteopati, myofasyal gevşeme teknikleri, kas enerji teknikleri vb.) ile omurga normal çalışma düzenine kavuşturulur.

Yenileyici enjeksiyon tedavisi ile yumuşak dokudaki sertlik ve kireçlenme iyileştirilir. Sağlam ve esnek ligamentler sayesinde omurga dengeli ve dayanıklı durumda çalışır.

Omurga çevresi yumuşak dokudaki esnekliğin normalleşmesi sayesinde yumuşak dokudaki direnç ve gerilim normal seviyeye geriler. Sinir duyusu ve sinir dalları kesintisiz ve verimli iletim sağlar. Beyin organ iletişimi tam ve kesintisiz devam ettiği sürece organ verimli çalışır. Hastalıklar önlenir.

Göz yaşı azalması, sarı nokta hastalığı, görme keskinliğinde azalmanın tedavisinde Dr. Kamil Teker Yöntemi ile klinik iyileşme sağlanabilmektedir.