Göz Kuruluğu

GÖZ KURULUĞU

Göz kuruluğu, göz yaşı salgısının azalması nedeni ile gözde batma, gözde yabancı cisim hissi, göz kapağının sürtme hissi gibi belirtiler ile seyreder. Zamanla korneada çizilmeler, görme kalitesinin bozulması ve körlüğe varan sonuçlara ulaşabilir.

Göz yaşı salgısı da her salgı işlevi gibi sinirsel kontrol ile salınır. Salgı miktarı ve sıklığı sinir duyusu tarafından kontrol edilir. Lüzumu halinde gözyaşı salgısı husule gelir.

p0067nerve

Oysa sinir duyusu işlevleri bozulmuşsa gözyaşı salgısı denetimi zayıflar ve kaybolur. Göz yaşı bezinden göz yaşı salınamaz duruma ilerler.

gozun_anatomisi_2

Göz yaşının tekrar salınmasını sağlamak mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Peki nasıl?

Dr. Kamil Teker Yöntemi ile.

screen_shot_2013-04-22_at_70314_pm1366628614823

Dr. Kamil Teker Yöntemi (DKTY), posturolojik muayene ile bedenin duruş bozuklukları tespit edilir. Postural dengeyi belirleyen göz, çene eklemi, deri ve ayak tabanı uyumlarını bozan etkenler saptanır. Uygun tedavi yöntemleri ile postural denge düzenlenir.

p0038nerves

Omurgadaki kayma ve hizalanma kusurları manuel terapi (kayropraktik, osteopati, myofasyal gevşeme teknikleri, kas enerji teknikleri vb.) ile omurga normal çalışma düzenine kavuşturulur.

  cn_iii

Yenileyici enjeksiyon tedavisi ile yumuşak dokudaki sertlik ve kireçlenme iyileştirilir. Sağlam ve esnek ligamentler sayesinde omurga dengeli ve dayanıklı durumda çalışır.

202_eye_structure

Omurga çevresi yumuşak dokudaki esnekliğin normalleşmesi sayesinde yumuşak dokudaki direnç ve gerilim normal seviyeye geriler. Sinir duyusu ve sinir dalları kesintisiz ve verimli iletim sağlar. Beyin organ iletişimi tam ve kesintisiz devam ettiği sürece organ verimli çalışır. Hastalıklar önlenir.

functional-bells-picture

Göz yaşı azalması, sarı nokta hastalığı, görme keskinliğinde azalmanın tedavisinde Dr. Kamil Teker Yöntemi ile klinik iyileşme sağlanabilmektedir.