Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) toplumun yüzde 3-5’ini etkileyen ve sıklıkla nörolojik tabanlı bir gelişim bozukluğu olarak kabul edilir. Bu bozukluk tipik olarak kendini çocukluk çağında dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik (hiperaktivite), unutkanlık, tepkilerin kontrolsüzlüğü yahut ani ve dürtüsel tepkiler ve kolayca başka şeylere sapma olarak gösterir.

Çocukluk döneminde başlar, ergenlikte şekil değiştirerek devam eder. 4-5 yaşlarında fark edilir ve 7 yaşından sonra başladığı görülmez. Erkek çocuklarda kızlara oranla daha sık görülür. Erkek çocuklarda genellikte hiperaktivite ve impulsivite belirtiler ön planda iken, kız çocuklarında daha çok dikkat eksikliği belirgindir. Genellikle Dikkat eksikliği bozukluğu (DEB) olarak da anılır (ADD) ancak aslında bu ADHD’nin bir şeklidir.Dikkat eksiliği hiperaktive bozukluğu (DEHB) çocukluk çağının sık karşılaşılan nöro-davranışsal bozukluklardan biridir.

En son 1994’teki sınıflamada dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu terimi altında üç tip tanımlanmıştır. DEHB/birleşik tip, DEHB/dikkat bozukluğunun önde olduğu tip ve DEHB/ hiperaktivitenin önde olduğu tip. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik temel belirtilerdir ve bu belirti kümeleri çocuğun içinde bulunduğu ortama ve yaşam çevresine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Dikkat eksikliği: İşleri bitirmeden bırakma ve görevleri erken terk etme şeklinde kendini gösterir.

Hiperaktive ise sakin olmayı gerektiren durumlarda aşırı huzursuz olma şeklindedir ve duruma bağlı olarak:

 • Çevrede koşma, atlama ve az oturuyor
 • Oturması gerektiğinde yerinden kalkma, yerinde duramamak, kolay avunmamak
 • Aşırı konuşma, gürültücülük,
 • Oturduğu yerde kıpırdanıp-durma şeklinde olabilir.
 • İtici düşünce ve davranışların kontrol edilememesi,
 • Sesler ve faaliyetlerde kolayca dikkatin dağılması, konsantrasyon güçlüğü
 • Daima hareketli parmaklar, eller, kollar, ayaklar ve bacaklar

Hiperaktivite sadece aşırı hareketlilik ve enerjik olma anlamına gelmemektedir. Bu terim karmaşık ve amaçsız hareketliliği tanımlamaktadır.

Dürtüsellik ise kurallara uymada güçlük, buna bağlı olarak disiplin sorunları ve sıkça kazaya uğramalarına neden olan belirti kümesidir.

 • Dürtüsellik belirtilerini taşıyan çocuklar erişkinlerle ilişkilerinde sosyal sınırları bilmezler,
 • Diğer çocuklarla ilişkilerinde de zorluklar yaşayarak çoğu zaman grup dışında kalırlar.

Ergenlerde dikkat eksikliği dikkat süresi kısa ve dikkat kalitesi yetersizdir.

Aşırı hareketlilik kıpırtılı olmak, yaşıtlarına göre daha hareketli olmak olarak tanımlanabilir.

Erken çocukluk döneminde, ergenlikte görülebilir.

Aşırı hareketlilik, kıpırtılık, aşırı ağır hareket etme (hipoaktivite), hareketlerde biraz kontrolsüzlük, sosyal ortamlarda sorun yaşama (ergenlerde); bilinen en bariz belirtileridir.

Dürtüsellik: Sonunu düşünmeden eyleme geçme olarak tanımlanabilir.

Sabırsızlık, sırasını beklemekte güçlük çekmek, yönergeleri dinlememek, kuralları sevmemek, kurallara ve otoriteye karşı gelmek en belirgin belirtileridir. Düşüncelerine göre hareket etmeyi sever ve yeğlerler. Ani öfkelenirler, tehlike ve macerayı severler, riskli eylem ve hareketleri severler.

Bu tür davranışlar ergenin sosyal uyumunu bozar.

Yetişkin bireyler de ise bu dürtüsellik bastırılsa bile arka planda çok büyük bir rahatsızlık verebilir, bunun sebebi ise dürtüselliğin boyutunun artması(neredeyse avcı bir hayvan içgüdüsüne yaklaşması)’dır.

Tedavi

Birinci şey

Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri yaparak başlayın.

Çevresel faktörlerde kural:

 • Diyetten gıda boyalarını, koruyucuları ve katkı maddelerini çıkarın.
 • Pestisit veya herbisit olmadan yetişen doğal, organik gıdalara odaklanın.
 • Bir gıda alerjisi süt ve gluten gibi olup olmadığını belirleyin ve diyetten çıkarın.
 • Tüm şeker ve yapay tatlandırıcıları ortadan kaldırın.
 • Temizlik maddeleri, deterjanlar, yumuşatıcılar ve diğer kimyasalların kullanımını azaltın.

Geleneksel Tedavi

En yaygın tedavi Sınıf 2 psikotrop ilaç reçete edilmektedir. DEHB belirtileri kontrol etmek için popüler bir yaklaşım düzenli dozlarda metilfenidat. Metilfenidat ile ilgili bir program II kontrollü madde araştırmasında: amfetamin ve kokaine etkileri benzer. Kişilik değişiklikleri ve beyinde kalıcı değişiklikler de dahil olmak üzere yan etkileri var. Birçok anne alternatif tedaviler aramaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Dr. Kamil Teker Yöntemi

Omurlar arası hizalanma kusurunun kafa-boyun bileşke ekleminde yaptığı gerilim ve baskı nedeniyle otonom sinir sistemi üzerindeki bozucu, sarsıcı veya yıkıcı etkilerinin sonucu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu gözlenmektedir.

Kafa-boyun eklemindeki hizalanma kusurlarını (subluksasyon) azaltmak suretiyle tamamen iyileşmeyi sağlamaktadır: Dr. Kamil Teker Yöntemi en doğal ve en yararlı.

Dr. Kamil Teker: “Hiperaktivitede çeşitli belirtileri tedavi etmek yerine, çocuktaki sinir sistemi bozukluklarını teşhis etmek lazım. Biz bu çocuklarda sık sık üst boyun bölgesinde spinal bozulmaların yol açtığı sorunları bulmaktayız.”

Aslında, omurga ile beyin arasındaki bağlantı kusuru nedeniyle beyin sapı fonksiyon bozukluğu nedeniyle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu gelişmektedir.

Detaylı manuel muayene ile normal boynun eğriliğinin değiştiğini ve hatta bir spinal bozulmayı ortaya çıkarabilir. Kayropraktik (manuel) ayarlamalar ile eşlik eden sinir sistemi gerginliğini azaltmaya yardımcı olmak mümkündür.

Yenileyici enjeksiyon tedavisi ile boyun bölgesindeki yumuşak dokuyu yenilemek suretiyle beyin-vücut arasındaki sinyal iletimi üzerindeki parazitleri yok ederek DEHB sağaltımını sağlayabiliriz.

Tedavi seçeneklerini göz önünde alırsak, Dr. Kamil Teker Yöntemi ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğundan tamamen kurtulmak mümkün.