Depresyon

DEPRESYON

Depresyon çökmek, çöküntü durumunu ifade etmektedir. Kişide duygu-durum olarak algılanan belirtiler ilgi kaybı, çökkün duygu durum, yorgunluk, enerjisizlik ve üzgünlük vb.

Yaşam boyu yaygınlığının %17-19, bir yıllık yaygınlığının ise %1-9 arasında olduğu bildirilen “Majör Depresif Bozukluk” (MDB) (Angst 1992); sık görülen, atakları uzun süren, süreğenleşme, depreşme ve yineleme oranları yüksek, şiddetli fiziksel ve psikososyal yeti yitimine neden olan yıkıcı bir bozukluktur. Depresyonun neden olduğu yeti yitimi, sosyal ve mesleki alanlarda olabilir ve kişinin aile düzeni ile ekonomik durumuna olumsuz etkiler yapabilir. Depresyon, birey kadar çevresi ve bakımını üstlenenler üzerinde de olumsuz etkiler yaratır. İntihar girişimi sonucu ölüm oranı %15 olan ve intihar sonucu ölümlerin yaklaşık %50’sinden sorumlu olan MDB’nin toplumsal maliyeti oldukça yüksektir.

Hastalık esnasında kişide ruhsal açıdan, ani sinir bozuklukları, deporsanalize olma, aşırı kaygı ve korku, özsaygı yitimi görülür. Fiziksel etkileri ruhsal semptomlara bağlı olarak, aşırı kilo kaybı, sinirsel mide bozuklukları, kusma, aşırı terlemedir. İlaçla tedavi edilmeden, kendiliğinden geçme olasılığı düşük bir hastalık olduğu gibi olumsuz dış etkenler hastalığı tetikler ve nöbetlerin artmasına yol açar.

Klinik bir sendrom olan depresyon, kişinin duyguları, düşünceleri, bilişsel işlevleri, davranışları ve bedeninin bazı işlevlerinde değişiklikler meydana getirir. Depresyonda sözcüğü, çoğunlukla hayal kırıklığına uğramış, sinirli ya da benzer olumsuz duygulara işaret eden terimlerin yerine kullanılır. Depresyon, hastalık olarak kabul edilebilmesi için belirtilerin kişide en az 2 hafta görülüp kişinin işlevselliğini bozması gerekmektedir.

Depresyon, bilişsel ve vejatatif belirtilerden oluşur. Hayattan zevk kaybı, ilgi azalması, konsantrasyon bozukluğu, dikkatte azalma ve buna bağlı unutkanlık, kararsızlık, değersizlik hissi, suçluluk hissetme, intihar düşünceleri, karamsarlık gibi bilişsel belirtilerin yanında uykuda artış ya da azalma -ki bu durum daha çok uykuya dalmakta güçlük ve her zamanki uyanma saatinden 1-2 saat erken uyanma ile kendini gösterir-, iştahta azalma ya da artış, enerji azlığı, yorgunluk, psikomotor retardasyon denilen hareketlerde yavaşlama (bazen artış gösterebilir), cinsel istekte azalma olarak kendini gösterir. Bu duyguların yanı sıra, bazı depresyon hastaları huzursuzluk, endişe ve kaygı hislerinden de şikayet ederler. Bazen de çabuk rahatsız olma ve sinirlenme gibi duygusal değişikler gözlenebilir.

Depresyon tanısı konulabilmesi için belirtilerin en az 2 hafta bulunma koşulu aranır. Belirtilerden depresif duygulanım ve hayattan zevk kaybı ve ilgi kaybı kişide bulunması zorunludur. Diğer belirtilerden en az 5 tanesi eşlik etmelidir.

Depresyon ve Dr. Kamil Teker Yöntemi

Boyun -kafa bileşke ekleminde gerilimlere bağlı olarak beyin-beden sinir duyusu iletimi etkilenmektedir. Etkilenme şiddeti ve yaygınlığına bağlı olarak otonom sistemin sempatik-parasempatik fonksiyonları arasında dengeli ve ritmik uyum bozulmaktadır. Ritim bozukluğu uyku, konsantrasyon ve yorgunluğa sebep olarak ruhsal enerjisizliğe yol açmaktadır. Haz alamamak, anlamsızlık ve yorgunluk hali depresyonun ana belirteçleridir.

Kafa-boyun, biyo-mekanik uyumunu bozan ve duruş bozukluğuna sebep olan etmenler saptanarak duruş bozuklukları düzeltilebilmektedir.

Manuel terapi teknikleri ile omurga esnekliği ve omurga dizilim kusurları bertaraf edilebilmektedir.

Yenileyici enjeksiyon tedavisi ile kafa çevresi ve tüm omurganın eklem bağları yenilenerek sinir duyusu üzerindeki gerilimler normal düzeye indirilmektedir.

Mekanik gerilim ve stresten kurtulan ve verimli-sağlıklı çalışan sinir duyusu  sayesinde uyku bozuklukları ve depresyon tedavi edilebilmektedir.