Omuz Rahatsızlıkları

Omuz Rahatsızlıkları

Omuz bölgesindeki ağrılar, glenohumeral eklem ve çevresindeki kemik veya eklemi oluşturan yumuşak dokulardan (ör. rotator kaf, bisipital tendon, subakromiyal bursa), akromiyoklavikular eklem, sternoklavikular eklemden kaynaklanabilir. Bunlara ek olarak sinir sıkışmaları, brakial nöritis, boyun omurgası ve iç organ hastalıklarının yansıyan ağrıları gibi nedenler de omuz bölgesinde ağrıya neden olabilirler. Omuz ağrısı yapan sebeplerin çoğu kemiklerden ziyade kas, tendon ve bağ gibi yumuşak dokulardan kaynaklanır.

Omuzdaki iki eklemi kapsül kapatır. Kapsül çevresinde bağlar, kemikleri birbirine bağlayarak sabitliği sağlar. Özellikle akromioklaviküler eklemde sabitlik tamamen bağlar tarafından sağlanır. Sabitlik için omuz kuşağı kaslarının tendonları ile pazu (biceps) adalesinin uzun başının tendonu çok önemli fonksiyona sahiptir.

Kürek kemiğinden kaynaklanan 4 kısa adalenin tendonları birleşerek omuz eklemini üst-ön-arkadan çevrelerler. Omuz fonksiyonlarından önemli kısmını gerçekleştiren bu tendon yapıya rotator manşon (rotator cuff) adı verilir. Rotator manşon kürek kemiğinin acromion adı verilen çıkıntısı ile omuz başı arasındaki 1-1.5 cm lik aralıkta uzanır. Rotator manşon üzerinde acromionla arasında bursa (subacromial bursa) denilen bir kesecik bulunur. Bu kesecik son derece yumuşak çeperlidir ve içinde ürettiği kayganlaştırıcı sıvı ile rotator manşonun direkt kemikle ilişkisini keser ve kaygan-yumuşak-güvenli bir yatak sağlar. Ayrıca kürek kemiği ile sırt arasındaki eklem skapulatorasik eklem adını alır ve omuz eklem kompleksi içinde mütalaa edilir.Tüm bu yapılar birlikte geniş omuz hareketlerini hep birlikte sağlarlar.

Omuz rahatsızlıklarının sebeplerini üç gurupta toplamak mümkündür:

 • Tendinitler, bursitler
 • Yaralanmalar, stabilite bozuklukları
 • Artiritler

Omuz ağrısına sebep olan nedenler

 1. Eklemin yapısal elemanlarından kaynaklanan nedenler (intrinsik) ve
 2. Tüm vücudu ilgilendiren sistemik hastalıklardan kaynaklanan nedenler (ekstrinsik) olarak ikiye ayırmak mümkündür.

1-Eklemin yapısal elemanlarından kaynaklanan (intrinsik) nedenler:

 • Subakromiyal sıkışma sendromu
 • Omuz instabilitesi
 • Subluksasyon
 • Rotator kaf lezyonları
 • Bisipital tendon lezyonları
 • Adheziv kapsülit
 • Snapping skapula sendromu
 • Milwaukee omuzu-‘’Cuff tear’’ artropati
 • Dejeneratif eklem hastalığı
 • Septik artrit
 • Avasküler nekroz
 • Nörojenik hastalıklar
 • Periferik nöropati
 • Brakial pleksus yaralanması
 • Hemiplejik omuz
 • Myofasiyal ağrı sendromları
 • Tümörler (malign veya benign)
 • Konjenital anomaliler

2-Vücudu ilgilendiren sistemik hastalıklardan kaynaklanan (ekstrinsik) nedenler :

 • İnflamatuvar eklem ve kas hastalıkları
 • Romatoid artrit
 • Spondiloartropatiler
 • Kristal artropatileri
 • Polimyaljia romatika
 • İnflamatuvar myopatiler
 • Yansıyan ağrı nedenleri
 • Servikal radikülopatiler
 • Myelopati, syringomyeli
 • Visserosomatik ağrılar
 • Nörovasküler sendromlar
 • Torasik çıkış sendromu
 • Sempatik nörovasküler ağrı sendromu
 • Refleks sempatik distrofi sendromu

Omuz Bölgesi Hastalıklarının Sınıflandırılması

 • Gleno-humeral Eklem Hastalıkları
 • Artritler
 • Septik artrit
 • Romatoid artrit
 • Tbc artrit
 • Osteoartrit
 • Frozen shoulder
 • Mekanik Bozukluklar
 • Rekürrent dislokasyonlar
 • Komplet rotator cuff yırtıkları
 • Ağrılı ark sendromu
 • Biseps’in uzun tendonunun rüptürü
 • Hiçbir Gruba Girmeyenler
 • Biseps’in uzun tendonunun tenosinoviti
 • Akromio-klavikular Eklem Hastalıkları
 • Osteoartrit
 • Persistent dislokasyonlar ve subluksasyonlar
 • Sterno-klavikular Eklem Hastalıkları
 • Osteoartrit
 • Persistent ve rekürrent dislokasyonlar

Omuz Rahatsızlıkları ve Dr. Kamil Teker Yöntemi

Manuel terapi teknikleri ile eklem hareket açıklığı normal düzene getirilebilmektedir.

Yenileyici enjeksiyon tedavisi ile eklem çevresi yumuşak dokunun yenilenmesi ve esnekliğinin normal seviyeye düşürülmesi sağlanmaktadır.

Dr. Kamil Teker Yöntemi bütüncül yaklaşımı ve çözümleyici teknikleri ile omuz rahatsızlıklarında mükemmel iyileşme sağlayabilmektedir.

İlaçsız ve ameliyata gerek kalmadan omuz eklemi rahatsızlıklarından kurtulabilirsiniz.

Omuz eklemini tutan her türlü rahatsızlıkta  Doktor Kamil Teker Yöntemi ile omuz rahatsızlıklarından (omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı) kurtulabilirsiniz.