Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu ve Tarsal Tünel Sendromu

Kompartman (geçiş tüneli) sendromu; kemik, periost (kemik zarı), fasyalar arasında kalan ve içinden sinir ve damarların geçtiği çevresi kapalı tünel gibi alandır. Kompartmanlar; damar ve sinir paketinin birlikte seyrettiği kol ve bacaklarda gelişebilir.

Sebepler:

 • Damar-sinir paketinin geçtiği tünele bası yapan ve daraltan sebepler,
 • Damar-sinir paketinin geçtiği tünelin içinde basıncı arttıran sebepler.

Damar-sinir paketinin geçtiği tünele bası yapan ve daraltan sebepler,

1-Fasia defektlerinin kapatılması.

2-Dıştan bası; sıkı bandaj ve alçılar, air splints, ekstremite üstüne yatmak.

Damar-sinir paketinin geçtiği tünelin içinde basıncı arttıran sebepler.

 • kanama,
 • damarsal yaralanma, kanama diatezi, antikoagulasyon,
 • kapiller geçirgenliğin artışı,
 • yanık, postiskemik perfüzyon,
 • intraarteriyel ilaçlar,
 • soğuk, donma, cerrahi girişimler,
 • böcek ısırıkları,
 • venöz obstrüksiyon,
 • nefrotik sendrom,
 • popliteal kist,
 • kas hipertrofileri,
 • enfeksiyon,
 • spinal kök basısı

Komplikasyonlar: 

 • kas sinir yaralanması,
 • kalıcı motor güçsüzlük,
 • hipoestezi, dizestezi,

Karpal Tünel Sendromu ve Dr. Kamil Teker Yöntemi

Çevre sinir dalları gerek omurgadan çıkış yerinde gerekse vücut içinde ilerlerken çok sayıda tünel içinden geçmektedir. Sinir dalı kökü veya çevre dallar tünelden geçerken bası altında kalınca sinir iletim sistemi bozulabilir. Sinir dalı şişer ve kalınlaşır. Sınırlı çaptaki tünelde sıkışır. Sinir dalının beslenmesi bozulur. Nöropatik ağrı dediğimiz ağrı gelişir.

Artmış çevre doku basıncına bağlı belirgin sinir fonksiyon kaybı olması (doku basıncı ölçümle veya palpasyonla belirlenmekte) zamanla gelişir. Tünel içi çevre doku basıncın >40mmHg veya 3-4 saat 30 mmHg olması (whiteside’a göre >30mmHg olduğu kliniği belirsiz vakalar – periferik vasküler hastalık, şok olması-). ∆P < 30 mmHg. Sinir dalı atrofiye(zayıflama, yozlaşma) veya felce uğrar.

Özellikle el bileğinde gözlenen karpal tünel sendromuna bağlı el parmaklarına yansıyan yanma, karıncalanma, uyuşma, zonklayıcı ağrı ve güçsüzlük şikayetleri gelişir.

Karpal tünel sendromu boyun bölgesinden, omuz gölgesinde, dirsek bölgesinde veya el bileğinde tünellerdeki sıkışmalar nedeniyle sinir dallarının ezilmesine bağlı olarak gözlenir.

Karpal tünel sendromuna sebep olan ana etkenin saptanması ve uygun tedavi protokolünün uygulanmasını esasına dayanan Dr. Kamil Teker Yöntemi ameliyatsız, ilaçsız mükemmel iyileşme sağlar.