Bel Ağrısı

Toplumda bel ağrısı sıklığı %50-70 oranında görülür. Hekime başvuru sebepleri
arasında, üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra ikinci sırada yer alır. Manuel
tıbbi bakım, vücudu kendisine onarmasına yardımcı olup, rahatsızlığınızdan kurtulmanızı  sağlayabilir..

Omurgadaki omurları birbirine bağlayan ligament adını verdimiz yapılar omurgaya

sağlamlık ve esneklik kazandırırlar. Ağır yük kaldırma ve yanlış oturma pozisyonları veya hareketsizlik gibi faktörlerle bu ligamentler yozlaşabilir, yırtılabilir ve kireçlenebilir.

Esnekliğini kaybetmeleri veya yetersiz güce sahip olmaları omurganın yük taşıma dengesinde bozulmaya sebep olur. Ligamentlerin yozlaşması omurlar arası yanlış hizzalanma  (vertebralsubluksasyon) ve omurlar arası gerilim oluşturur. Bu gerilim nedeni ile normal şartlarda omurlar arası sürtünmeyi azaltma fonksiyonu gören disk dediğimiz yapıların beslenmeleri ve yenilenme süreçleri bozulur. Diskler dejenere olur. Ağırlık taşıma becerisi zayıf olan ve %90 oranında sıvı içeren diskler spinal sinirin çıktığı kanala doğru fıtıklaşır.

Sağlıklı omurgada bedenin ağırlığı eklem yüzeyleri ve ligamentler üzerindeyken, omur
ligamentlerin bozulması durumunda yük disklerine üstüne aktarılır.

Beldeki sağlıklı omurların ve yumuşak dokunun görüntüsü

MANUEL TIBBİ BAKIM

Fıtıklaşan disk her iki omur arasından dışarı taşarak sinir köklerine baskı yapmak
suretiyle özellikle bacaklara doğru ilerleyen ağrı, uyuşukluk, karıncalanma, yanma ve kuvvet kaybı gibi belirtilere yol açabilir. İleri evrede felç tablosuna kadar varabilir.

Tedavi süreci hastanın rahatsızlığının tam anlaşılması ile başlar. Bel bölgesini  görüntüleyen MR veya röntgen filmleri incelenir. Rahatsızlığın nedeni, yeri ve boyutu tespit edilir. Hastaya rahatsızlığı ve yapılacak tedaviler konusunda bilgi verilir.

Hastaya ilk önce şiropraktik tedavi uygulanır. Özel şiropraktik ayarlamalar ve egzersizlerle etkilenen omurga eklemlerinde normal hareket açıklığını tekrar geri kazandırmaya yardımcı olunur. Omurganın en iyi şekilde çalışması için şiropraktik tedavi omurlar arası eklem ilişkilerini düzenleyerek, omurganın gücünü ve esneklik kabiliyetini korumasına yardımcı olur.

Traksiyon tedavisi ile omurlar arasında germe yapılır. Germe sonucu omurlar arasındaki  sıkışıklık açılır

Omurga sistemindeki kitlenmeler, kaymalar ve çıkıklar düzeltilir. Omurga sistemi sağlıklı çalışır duruma getirilir. Takiben problemli bölgeye balneoterapi, iplikatör, friksiyon masajı ve fototerapi uygulanır. Bu tedavi yöntemleri hastanın durumuna göre birleştirilerek beldeki  deri ve deri altı dokularının daha da önemlisi eklem bağ dokusunun (ligament) esnekliği ve sağlamlığı kazandırılır.

Ligamentlerin yenilenmesi için proloterapi uygulanması gerekir. Eklemleri birbirine
bağlayan dokuların yenilenmesi proloterapi ile gerçekleşebilir. Nöroproloterapi ile deri ve kas bileşkesindeki sıkışıklıklara ve kireçlenmelere bağlı sinir dallarının üzerindeki basınç ve gerilmeleri gevşetmek ve sinir uçlarının işlevselliğini yeniden kazandırmak mümkündür.

Manuel tıbbi bakım protokolü kürler halinde verilmektedir. Uygulanacak kür sayısını
rahatsızlığın büyüklüğü ve hastanın yaşı ile değişkenlik gösterir.  Genç yaşta ve rahatsızlık ilerlememiş tedavilerde bel omurlarının iyileşme süresi daha kısadır. İlk kür 7 – 21 seans sürmektedir.

Sonraki kürler ise 7- 10 seans sürebilmektedir. Her seansta hastalarımıza yaklaşık iki ile dört saat bakım desteği verilmektedir. Kürler arasında yaklaşık 15 – 60 gün ara verilmektedir.

Tedavi şemasına tam ve eksiksiz ayak uyduran hastalarda kalıcı ve güvenli başarı
sağlanması mümkündür.