Bel Ağrıları ve Dr. Kamil Teker Yöntemi

 •                               Bel rahatsızlıkları

  • Bel kayması (spondilolistezis): Bir omurun bir alttaki üzerinde öne doğru kaymasına spondilolistezis denir. Kırık, bel ameliyatları, kireçlenme ve doğumsal anomaliler başlıca nedenleridir. Hastalar çoğunlukla bel ağrısından yakınır. Ağrı belin iki yanında ve iki bacakta birden duyulur. Ağrı hareketle, ayakta durmakla artar, istirahatla genellikle kaybolur.

   

  • Facet sendromu: Omurganın arka kısmında bulunan faset eklemlerindeki dejeneratif değişikliklerle ortaya çıkan bir mekanik instabilite sendromudur. Hastanın kaba ve uyluğa yayılan mekanik bel ağrısı yakınması vardır. Uyluk arka ve dış yan yüzüne yayılan ağrı yansıyan ağrı niteliğindedir. Ağrı hareketle artar, istirahatla azalır

   

  • Spondiloz (Bel kireçlenmesi): Bel omurgasını meydana getiren yapıların dejeneratif değişiklikleriyle ortaya çıkan klinik tabloya lomber spondiloz denir. Spondilozun yıpranma hastalığı olduğu görüşü yaygındır.

   

  • Bel fıtığı: Dejenere diskin bacağa giden sinir kökünü sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bel ve bacak ağrısı ile karakterize klinik tablodur. Bel fıtığı (lomber disk hernisi) Ana yakınma bel ve bacak ağrısıdır. Hastalar çoğu kez, önceden beri var olan hafif bel ağrılarının, bir zorlama ile arttığını ve bacaklarına indiğini ifade ederler. Ağrı öksürme, hapşırma, ıkınma ve bel hareketleriyle artar. Hasta ayakta dik durmakta zorluk çeker. Bir kısım hasta ise oturunca ağrının daha çok arttığını ifade eder. Ağrı ile birlikte hasta, bacaklarındaki uyuşma, karıncalanma, keçelenme, kuvvetsizlik ve incelmeden yakınabilir.

   

  • Sacro-iliac eklem sendromu: Değişik şiddetlerde duyulan ağrı kabaya, uyluk arka yüzünden dize kadar vurabilir. Ağrının bu lokalizasyonu sakroiliak eklem sendromu için tipiktir. Bazen ağrı baldır arka veya dış yan yüzüne, ayak bileğine, ayak ve parmaklara kadar inebilir.

   

  • Torako-lomber geçiş sendromu

   

  • Bel omurlarında kanal darlığı: Genç yaşlarda görülebilirse de hastaların çoğu 50 yaşın üzerindedir. Yürürken her iki bacaktaki rahatsızlıktan yakınırlar. Semptomlar uyluktan baldıra ve ayağa kadar yayılır. Bacaklarındaki ağrı nedeniyle, hasta yürürken durup, dinlenmek zorunda kalır. Bir kaç dakika dinlendikten sonra, tekrar aynı mesafede yürüyebilir. Sırt üstü bacaklarını uzatarak yatamaz. Ağrı olduğu zaman kalkıp bir kaç dakika oda içinde dolaşarak ağrıyı geçirmeye çalışabilir veya yan tarafına kıvrılarak yatar. Bir veya her iki bacağındaki kuvvetsizlik, yorgunluk, uyuşma ve karıncalanmadan yakınır. Gerçekten soğuk olmadığı halde bacaklarının soğuk, kendilerine ait değilmiş gibi veya lastikten yapılmış gibi olduğunu söyleyebilirler. Bilgisayarlı tomografi ve MR’da kanal çapları ölçülerek yumuşak doku ve kemik dokusu görülerek kanal darlığı konusunda daha kesin bilgi edinilebilir.

   

  • Myofasiyal ağrı sendromu

   

  Bel rahatsızlıklarının genel hikayesi ve belirtileri

  • Bazen bir hareket veya yük kaldırma sonucu, bazen de sinsi olarak başlayan bel ağrısı yakınması vardır. Ağrı genellikle bele lokalizedir. Kaba ve uyluk arka yüzüne yayılabilir. Ayakta kalmakla, ev işleri yapmakla artan ağrı, istirahatla azalır. Sabah tutukluğu kısa sürelidir. Radyolojik tetkik bel ağrılı hastaların değerlendirilmesi için kullanılan temel ve rutin bir yöntem olmakla birlikte, bel ağrısı ile radyolojik değişimler arasındaki ilişki iyi kurulamamıştır.
  • Ağrı ile birlikte hasta, bacaklarındaki uyuşma, karıncalanma, keçelenme, kuvvetsizlik ve incelmeden yakınabilir. Tanı koymada direkt grafi ve MR’dan yararlanılır.Tedavi nasıl yapılır?
   Lomber disk hernilerinin tedavisi konservatif (ameliyatsız) ve cerrahi olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Bel fıtıklarının çoğu ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir. Ameliyatsız yöntemlerle hastaların %75-90’ında ve hatta üstünde iyileşme olduğunu bildirmiştir.

         Ayırıcı Tanı

  • Tümörler bel ağrısı yapar. Omurga tümörleri yaygın değildir. Bununla birlikte, eskiden ölüm nedeni olan hastalıkların artık tedavi ediliyor olması ve insan ömrünün uzamasıyla, tümörler ve özellikle metastatik olanlar bel ağrısı nedenleri arasında sıkça akla gelmelidir. Omurgaya yayılan kanserler en çok akciğer, meme ve prostat kanserleridir.Genel yaklaşımı şöyle sıralayabiliriz:
   • Yok saymak (Omurgadaki problemlerin daha kötüleşmesine yol açar.)
   • Yatak istirahati (sorunu düzeltmediği için arızanın ilerlemesine aracılık eder.)
   • Fizik Tedavi (arızalı eklemleri rahatlatabilir ancak ana sebebe yönelik olmadıkça şikayetleriniz artarak devam edecektir)
   • İlaçlar (vücudu uyuşturur, sorunun ilerlemesine aracılık eder, ağrı kesicilerin verdiği zararda cabası)
   • Cerrahi (çok ciddi ve ağır sonuçları olabilir, ölmeden önceki son bir çare olarak ele alınmalı)

   

 • Bel rahatsızlıkları ve Dr. Kamil Teker Yöntemi

  Bel rahatsızlıkları genellikle tek başına gelişmez. Çünkü problem genel olarak kas-iskelet sisteminde gelişen yaygın ağrı ve hareket kusurları ile beraber bulunur. Bütüncül yaklaşım ile sorunun kök sebebini saptayarak başta kök sebebi iyileştirmeye çalışırken kök sebebe bağlı gelişen anormal sonuçları iyileştirmeyi esas alan tedavi yaklaşımı ile Dr. Kamil Teker Yöntemi bel rahatsızlıklarından tamamen iyileşmeyi başarmaktadır.

  Tedavi süreci hastanın rahatsızlığının tam anlaşılması ile başlar. Bel ağrısı tedavisinde Dr. Kamil Teker Yöntemi  için bütün hastalarımızdan ayırıcı tanı için çekilmiş tüm tetkikleri değerlendirmeye alınacaktır. Özellikle omurganın iki yönlü grafileri mutlaka istenmektedir. Yapılan muayene sonucunda eğer bel omurlarında herhangi gerginlik, kireçlenme veya düzensizlik varsa ağrının potansiyel sebebi olan omurlar arasındaki hizalanma kusurundan kaynaklandığı (subluksasyonlar) tespit edilir.

  Dr. Kamil Teker Yöntemi (DKTY), posturolojik muayene ile bedenin duruş bozuklukları tespit edilir. Postural dengeyi belirleyen göz, çene eklemi, deri ve ayak tabanı uyumlarını bozan etkenler saptanır. Uygun tedavi yöntemleri ile postural denge düzenlenir.

  Omurga eklemlerindeki subluksasyon (çıkık) ve hizalanma kusurları nedeniyle ilgili bölgede omurlar arasında blokaj (kitlenme) gelişir. Eklemdeki blokaj nedeniyle eklem kapsülünü oluşturan bağlar gerilir, çevre kaslar kasılır. Gerilim nedeniyle eklem çevresinde sürtünme katsayısı yükselir. Bütün sinir ve damar yapıları basıncın altında ezilir. Sinir iletimi ve kan dolaşımı aksar. Sorunlu bölgedeki tüm yumuşak doku elemanları besin ihtiyaçlarını karşılayamaz, yenilenme süreci duraklar, yozlaşmaya veya kireçlenmeye uğrar.

  Omurlar arası eklem hareket açıklığı normal sağlıklı düzene manuel terapi teknikleri (kayropraktik, osteopati, myofasyal gevşeme teknikleri, kas enerji teknikleri vb.) ile çok başarılı kavuşturulabilmektedir. Manuel terapi teknikleri ile omurga eklemlerindeki blokajlar(kitlenme) çözülebilmektedir. Eklem blokajları açılınca, eklem çevresi yumuşak dokuda gerilim ve kasılma normal seviyeye düşünce, kan damarları ve sinir sistemi dalları üzerindeki basınç normal seviyeye iner.

  Dayanıklılığı ve esnekliği olmayan sarı – kuru dallara dönüşmüş olan eklem bağları eklem hareketine yardımcı olmak ve eklem bütünlüğünü korumak açısından oldukça yetersiz seviyeye düşebilmektedir. Bu nedenle manuel terapi teknikleri ile sağlanan eklem hareket açıklığının sağlıklı seviyede kalması ve hareket sırasında eklemin tekrar blokaja (kitlenmeye) uğramaması için eklem bağlarının yenilenmesi şarttır. Bu nedenle manuel terapi teknikleri ile sağlanan iyileşme kalıcı olmayabilmektedir.

  Omurga sisteminin sağlıklı biyo-mekanik  çalışma düzenini teşekkül edebilmek için yenileyici enjeksiyon tedavisi başlanır. Ligamentlerin yenilenmesi, ligamentlerin kemiğe yapışma yerinin güçlendirilmesi (lehimlerin yenilenmesi gibi) için proloterapi uygulanması gerekir. Nöroproloterapi, nöral terapi ve mezoterapi ile deri, faysa ve kas bileşkesindeki yapışıklıklara ve kireçlenmelere bağlı sinir dallarının üzerindeki basınç ve gerilmeleri azaltmak ve sinir uçlarının işlevselliğini ve verimliliğini yeniden kazandırmak mümkündür.

  Dr. Kamil Teker Yöntemi kürler halinde verilmektedir. Uygulanacak kür sayısı rahatsızlığın varoluş süresine, büyüklüğüne, yaygınlığına ve hastanın yaşı ile orantılı olarak değişkenlik gösterir. Genç yaşta ve rahatsızlık ilerlememiş tedavilerde iyileşme süresi daha kısadır.

  Tedavi şemasına tam ve eksiksiz ayak uyduran hastalarda kalıcı ve güvenli mutlak başarı sağlanması mümkündür.

  • Bel ağrısından kurtulmak ve/veya bel ağrısına yakalanmamak için uyulması gereken kurullar nelerdir?
   Yataktan kalkarken önce yan dönmek, sonra doğrularak oturmak ve ellerle destekleyerek ayağa kalkmak.
   • Dik oturmak. Otururken beli desteklemek.
   • Dik durmak
  • Yükü her iki ele paylaştırmak ve vücuda yakın olarak taşımak.
   • Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve ani hareketlerden sakınmak.
   • Düzenli egzersiz yapmak.

  Belde fıtık, belde kayma, belde kireçlenme ve belde kanal darlığı sorunlarınızın tedavisi Dr. Kamil Teker Yöntemi ile ameliyatsız, ilaçsız iyileştirmesi mümkün. 

 • Bel rahatsızlıklarınızı sorun etmeyin: ameliyatsız kurtulabilirsiniz.
Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com
%d blogcu bunu beğendi: