Ayak Bileği

Ayak Bileği

İnsan anatomisinde ayak bileği eklemiayak ile bacağın birleştiği yerde oluşmuştur. Ayak bileği, veya talocrural eklem, tibia ve fibulanın iki distal ucunu bağlayan sinovyal menteşe tipi bir eklemdir. Tibia ve talus arasındaki eklem, daha küçük olan fibula ve talus arasındaki eklemden daha fazla ağırlık taşır.

Hareket

Ayak bileği eklemi, ayağın dorso-fleksiyon (ayak parmaklarını yukarı kaldırıp sadece ökçenin üzerinde duruş) ve plantar fleksiyon (ayak parmaklarını aşağı doğru hareket ettirip sadece parmaklar üzerinde duruş) hareketlerinden sorumludur. Ayaktaki eklemlerin azami hareketlerini yapmasını sağlar. Kendi ekseni etrafında dönmez.

Plantar fleksiyonda, eklemin anterior ligamentleri uzarken posterior ligamentleri kısalır. Tersi de dorsofleksiyon için doğrudur.

Eklem

Fibulanın lateral malleolusu ve tibianın medial malleolus, tibianın distal ucunun alt yüzeyi boyunca talusun üç eklem yüzeyi ile eklem yapar. Bu yüzeyler kıkırdak ile kaplıdır.

Anterior talus, posterior talustan daha geniştir. Ayak, dorsofleksiyon yaptığı zaman superior talusun geniş kısmı, tibia ve fibulanın eklem yüzeylerinin içine doğru hareket ederek ayağın plantar fleksiyon yapmış halinden daha sabit bir eklem oluşturur.

Ligamentler

Ayak bileği eklemi, güçlü deltoid ligament ve üç lateral ligament: anterior talofibular ligament, posterior talofibular ligament ve kalkaneofibular ligament tarafından bağlanır.

 • Deltoid ligament, eklemin medial tarafını destekler ve tibianın medial malleolusuna ilişir.Kalkaneus sustentakulum talisi, kalkaneonavikular ligamenti, navicular tuberositi ve talusun medial yüzeyi olmak üzere dört noktada bağlanır.
 • Anteriorve posterior talofibular ligamentler eklemin lateral tarafını, fibulanın lateral malleolusundan talusun dorsal ve ventral uçlarına kadar destekler.
 • Kalkaneofibular ligament, lateral malleolusa ve kalkaneusun lateral yüzeyine ilişir.

Eklem, en çok dorso-fleksiyonda sabittir ve bilek burkulması genelde ayak plantar fleksiyonda iken meydana gelir. Bu çeşit bir incinme sıklıkla anterior talofibular ligamentin başına gelir.

Ayak bileği rahatsızlıkları:

 • Topuk ağrıları
 • Nasırlar ve Tırnak Batması
 • Hallux Valgus (başparmak eğilmesi)
 • Ayak ve Ayak Bileği Kireçlenmeleri
 • Kas, Tendon Bağ Yaralanmaları, Sinir Sıkışmaları (tarsal tünel sendromu),
 • Çocuklarda Ayak Sorunları, Düz Tabanlık, Çarpık Ayaklar,
 • Topuk ve Parmak Kemiklerindeki Deformasyonlar,

Ayak eklemini oluşturan elemanlardan herhangi birinde (kemikler, ligamentler, tendonlar, kaslar, faysa, sinir dalları ve deri) gelişen sorunlar ayak eklem hareketini olumsuz etkileyebilmektedir. Ayak eklem elemanlarının etkilenme şiddetine bağlı olarak eklem çevresi dokuda gerilim ve sertlik gelişmektedir. Hareket açıklığını etkilediği oranda ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açmaktadır. Zaman ilerledikçe eklemi oluşturan elemanlarda kireçlenme ilerledikçe ayak bileği hareketlerinden ağrı duymamak için kaçınma ve gece uykudan uyandıran sürekli yanma, sızlama, iğne batması vb. şikayetler yerleşmektedir.

Ayaktaki eklemlerde etkilenen elemana göre farklı isimler adı altında ayak rahatsızlıkları sınıflandırılsa da temelde başlangıçta etkilenen elemana göre isimlendirilmektedir.

Ayak bileği eklemi bütünlüğünü ve hareketini yöneten esas faktör sinir dalları veya sinir duyusudur. Sinir duyusunun etkilendiği her rahatsızlıkta eklem elemanlarının ahenkli, esnek ve dengeli çalışma düzeni bozulmaktadır. Normal sağlıklı eklemde lenfatik dolaşım, kan dolaşımı ve sinir duyusu verimli ve aktif iken eklem içi gerilimi artmış, sertleşmiş eklemde eklemin elemanlarını besleyen sistemde yetersizlik yaşanmaktadır. Bu yetersizlik tablosu düzeltilmedikçe eklem aşınmakta, yozlaşmakta ve kireçlenmektedir.

Eklemi oluşturan elemanlardan herhangi birinde gelişen yetersizlik eklem dengesini bozmaktadır. Dengeli çalışmayı desteklemek ve yetersizlik yaşayan elemanı korumak amacıyla eklem kapsülünde gerilim artmakta ve eklemi oluşturan dokular sertleşmektedir. Bu gerilim ve sertleşme nedeniyle her harekette eklem içi sürtünme şiddetine bağlı olarak bağlarda ve kaslarda ödem, yırtılma ve hatta kopma gelişmektedir.

Bunun yanında ayak bileği eklemi sinir duyusu bel bölgesinden köken almaktadır. Bel bölgesinde kireçlenme ve fıtıklaşma nedeniyle sinir kökleri ezildikleri oranda ayak eklemine yansıyan ağrı ve ayak ekleminde sertlik gelişebilmektedir. Bel ekleminin iyileştirilmesi için gerekli tedavi uygulanmadığı sürece ayak ekleminde sertlik ilerlemekte ve eklem kapsülündeki gerilim nedeniyle yine bağlarda ve kaslarda ödem, yırtılma ve hatta kopma saptanabilmektedir.

Ayak Bileği Ağrısı nedenleri

 • Artrit
 • Ayak Bileği Burkulmaları, Kemiklerde Çatlaklar
 • Tendon İltihabı
 • Kıkırdak Hasarı
 • Gut

Mutlaka doktora görünmeniz gereken bazı belirtiler şöyle:

 • Birkaç günden daha fazla süren ve tekrarlayan ayak bileği ağrısı
 • Gece ya da dinlenirken ortaya çıkan ayak bileği ağrısı

Ayak Bileği ve Dr. Kamil Teker Yöntemi

Ayak bileğindeki rahatsızlığın sebebini saptamak üzere birinci adımda hasta detaylı muayene edilir. Ana sebep saptandıktan sonra ana sebep ve yol açtığı sonuçları kapsayan tedavi yaklaşımı ile  tam şifa sağlanabilmektedir.

Ayak tabanı yere temas kusurlarında postural denge düzenlenerek tedaviye başlanmaktadır. Öncelikle ayak bileği rahatsızlıklarında sağlıklı ayakkabı kullanılması vazgeçilemez şarttır.

Terlik kullanılması terk edilmelidir. yürüme süresi boyunca terliğin ayakta kalması için ayak eklem hareketleri sınırlandırılmaktadır. bu sınırlama ayak eklem bağlarının daha hızlı yozlaşmasına sebep olabilmektedir.

Yüksek topuklu, kalın tabanlı ve sert tabanlı ayakkabılar yürüme ve ayakta durma sırasında ayak bileğinde tüm eklemlerdeki esnek hareketi engellemekte ve eklem bağlarının hızlı yıpranmasına  yol açmaktadır.

Ayak tabanı yere temas kusurlarının düzeltilmesi, sağlıklı ayakkabının kullanılmasına ek olarak ayak bileğinin esnekliğini geliştiren egzersizler tedaviye eklenir.

Ayak bileği eklemlerindeki subluksasyonlar (çıkık) nedeniyle eklem kilitlenmektedir. Eklemin kilitlenmesi, hareketle kemikler arasında gözlenen ritmik kayma hareketinin kaybolması ve eklem kapsülündeki gerilim nedeniyle sinir duyusunun bozulması ve eklem içi sıvı içeriğinin azalması sonucu zamanla yaklaşık 6 ayda kireçlenme gelişmektedir.

Dr. Kamil Teker Yöntemi ile ayak bileğinde eklemlerdeki kemikler arasındaki hizalanma kusurları, subluksasyonlar (çıkık) manüplasyon ve mobilizasyon teknikleri ile düzeltilebilmektedir. Manuel terapi teknikleri ile ayak bileği eklem hareket açıklığı normal düzene kavuşturulur.

Ayak bileği eklemini oluşturan yıpranmış, yozlaşmış bağlar yenileyici enjeksiyon tedavisi yenilenmeye teşvik edilebilmektedir. Eklem kapsülünü oluşturan bağların ve çevre yumuşak dokunun (kas,fasya, deri, vb) onarılması ve yenilenmesi sağlanır.

Ayak bileğini oluşturan kemikler arası uyum ve eklem bağları arasındaki denge kurulduğu oranda ayak bileğinde ağrı ve hareket kusuru kaybolmaktadır: ameliyatsız ve ilaçsız…

Tedavi programı tamamen doğal ve zararsız olup eklemin orjinalliğini bozmadan eklemdeki hareket kusurunu onarma metodudur.

Ayak bileği rahatsızlıklarında Dr. Kamil Teker Yöntemi doğal ve hasarsız tedavi seçeneği sunmaktadır.

 

Ayak ve ayak bileği rahatsızlıkları

Ayak bileği(anterolateral)

 • Meniskoid cisim
 • İntermediyet dorsal kutanöz sinirin nöraljisi
 • Peroneal tenosinovit

Ayak bileği medial

 • Tarsal tünel sendromu
 • Tibialis posterior tendinozis

Ayak tabanı metotarsal bölge

 • Nasır ve kalluslar
 • İnterdigital sinir ağrısı (morton nöroma)
 • Metatarsalji
 • Metatarsofalendeal eklem ağrısı
 • Sesamoidler

Topuk (plantar)

 • İnferior kalkaneal bursit,
 • Plantar fasiozis

Topuk (posterior)

 • Aşil tendon entesopatisi
 • Anterior aşil tendon bursiti
 • Posterior aşil tendon bursiti

Topuk (yanlar)

 • Kalkaneus epifiziti (Sever hastalığı)
 • Medial plantar sinir tuzaklanması

Plantar ark (taban)

 • Plantar faysa incinmesi
 • Plantar fibromatozis

Ayak parmağı

 • Bunyon
 • Çekiç parmak
 • Tırnak batması
 • Dolama
 • Onikomikoz

 

Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com
%d blogcu bunu beğendi: