Astım ve KOAH

Astım ve KOAH

Soluk alıp verme iki aşamalıdır; nefes alıp  ve nefes vermek. Astım nefes verme aşamasında yaşanan zorluk ile karakterizedir. Kronik bronşit ve amfizem solunum yollarının (bronşları) yüzeylerinde düzensizlik, yoğun balgam ve hava değişim ünitelerinde (alveol) gaz alış-veriş yüzey alanının azalması ile karakterizedir. Küçük solunum yollarındaki darlık nedeniyle gelişen nefes darlığı ve koyu, şekilli balgam çıkarma kliniği ile seyreder.

solunum2

Çeşitli faktörlere bağlı olarak astım tablosu gelişebilir: çevresel faktörler, genetik yatkınlık, vb.

Solunum sistemi solunum organları (akciğer, soluk borusu, larinks, farinks, burun boşluğu,)ile sinir duyusu, göğüs kafesi, kaslar, ligamentler, diyafragma, fascia ve omurganın ahenkli ve dengeli uyumu ile fonksiyon görmektedir. Bu yapılardan herhangi birisindeki fonksiyon kusuru solunum işini olumsuz etkilemektedir.

solunum-fizyolojisi-2

Ancak solunum yolu hastalığı denince solunum sistemi organları akla gelmektedir. Oysa solunum fonksiyonunu yöneten esas organ beyindir. Beyin sinir dalları ve duyu sistemi aracılığı ile solunum sistemine katılan bütün yapıları yönetmektedir.

soluk_alip_verme1

Sinir dalları üzerinde gerilim ve baskı oluşturan her türlü bozukluk (omurgada kayma, yumuşak dokudaki kireçlenme vb.) beyin-organ iletişimini etkileyerek solunum fonksiyonuna katılan yapıların fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir.

Beyin ile sağlanan iletişim organın gelişmesi, korunması, sevk ve idare edilmesi için hayati öneme sahiptir. Aksi takdirde organ fonksiyon kusurları ve nihayetinde hastalık tablosu gelişmektedir.

fiz7

Dr. Kamil Teker Yöntemi (DKTY) ile omurgadaki kayma ve hizalanma kusurları düzeltilir. Omurga normal çalışma düzenine kavuşturulur. Yenileyici enjeksiyon tedavisi ile yumuşak dokudaki sertlik ve kireçlenme giderilir. Sağlam ve esnek ligamentler sayesinde omurga dengeli ve dayanıklı durumda çalışır. Yumuşak dokudaki direnç ve gerilim normal seviyeye geriler. Sinir duyusu ve sinir dalları parazitsiz ve verimli iletim sağlar. Beyin organ iletişimi tam ve kesintisiz devam ettiği sürece organ verimli çalışır. Hastalıklar önlenir.

figure_16_08_labeled

Astım tedavisinde Dr. Kamil Teker Yöntemi ile klinik iyileşme sağlanabilmektedir. Göğüs kafesi esnekliği sayesinde diyafragma ve solunum kaslarının solunuma katkısı düzenlenmektedir. Özellikle ilaç kullanım ihtiyacı azalmaktadır, egzersiz toleransı iyileşmektedir. Balgam kıvamı akışkan kıvama gelmektedir. Gece nefes darlığı atakları azalmaktadır.

Tedavi protokolü seanslar halinde verilmektedir.

Dr. Kamil Teker Yöntemi ile Astım şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.